• Relida

Heksejakten på de som føler seg urettferdig behandlet

Jeg begynner med det kjedelige: hva betyr heks?

I følge Det Norske Akademis ordbok kan ordet ha to betydninger: 1. kvinne som ifølge folketro kan utøve trolldom fordi hun står i pakt med onde makter

; trollkjerring.

2. usympatisk, ondskapsfull, heslig kvinne.


Hva betyr heksejakt?

I følge samme ordbok, to betydninger her også, en direkte og en overført:

1. Jakt på kvinner mistenkt for å være en heks.

2. Overført betydning: forfølgelse av mennesker som gjøres til syndebukker eller (feilaktig) påstås å utgjøre en trussel.


Jeg er Gudinnedyrker og sjaman. Sånne som meg ville man i middelalderen og fortsatt i dag, i eventyr og ellers, kalle heks. Jeg tror ikke de gamle heksene kalte seg selv for heks.

De kalte seg nok heller for eksempel jordmor, bestemor, klok kone, forelsket ungjente eller handelskvinne. Når jeg kaller meg selv for heks, synes de jeg henvender meg til oftest at det er litt morsomt eller at det er spennende. Men her er det dere ikke forstår: når jeg en sjelden gang kaller meg heks, da er det i et forsøk på å ta tilbake et ord og et bilde som fortsatt i dag brukes aktivt for å stemple kvinner som onde, stygge, utspekulerte, egoistiske, manipulative eller brysomme. Jeg bruker ordet heks først og fremst fordi jeg er kvinne, ikke fordi jeg er sjaman eller Gudinnedyrker.


Ingen reagerer merkbart når ordet «heks» dukker opp i beskrivelsen av en jente man synes er stygg eller en kvinne som er gammel, rynkete og sta. Ingen reagerer med vantro når heksa gang på gang dukker opp i bøker, filmer, tegnefilmer og tegneserier som den onde. Ingen hever så mye som et øyenbryn når politikere i fleng står frem og forteller at de føler seg utsatt for heksejakt. I mange år har jeg bare tenkt at det er like greit å godta hvor historieløse og ignorante vi er, men egentlig har jeg fått nok for lenge siden. I 2006 ble «Visen om vesle Hoa» tatt ut av Torbjørn Egners sangbok fordi mange nok så det som både støtende og historieløst å lære barn sanger om hottentotter og negergutter. Flere barnebøker ble redigert på tilsvarende måte. Det er ikke lenger godtatt i vårt samfunn at man slenger rundt seg med navn, ord eller uttrykk som virker støtende på menneskegrupper som har blitt grusomt og nådeløst forfulgt, straffet eller forsøkt utryddet. Jeg har foreløpig ikke vært borte i politikere som mener seg utsatt for verken slaveri eller Holocaust, heldigvis. Nå mener jeg på ingen som helst måte å sammenligne eller sette ulike typer folkemord opp mot hverandre, og terskelen for å sammenligne sin egen situasjon med et folkemord på 6 millioner jøder bør være ekstremt høy.


Så hvor høy terskel bør for eksempel en politiker ha for å sammenligne sin egen uheldige situasjon med et folkemord på (sannsynligvis) over 50 000 kvinner som hadde mer kunnskap enn kirken kunne akseptere den tiden heksejaktene pågikk? Jeg tenker at den terskelen også bør være over gjennomsnittlig høy. I enkelte områder i Tyskland ble det fanget, torturert og brent så mange kvinner at bøndene i områdene nektet å levere mer ved til bålene fordi de var redde for at de skulle mangle brensel når vinteren kom. I disse byene løste de situasjonen med å bygge små hytter der mange kvinner kunne stenges inne og brennes samtidig. Vi torturerte og brant gamle enker, oppegående handelskvinner og barn på under 12 år fordi vi mente det var overhengende fare for at kvinner generelt var tilbøyelige til å ville ha sex med Satan. Ettersom bibelen klart sier at en del av kvinnens straff for syndefallet er at hun skal føde sine barn i smerte, brant vi også dyktige fødselshjelpere, vår tids jordmødre.Vi nordmenn er nasjonen som fant det for godt å brenne levende over 350 kvinner (og en del menn). Mange av disse var samer, fordi så redde var vi for vår egen urbefolkning. Når man setter det lave befolkningstallet i Øst-Finnmark på denne tiden opp mot antall henrettelser av kvinner med trolldomsmistanke rettet mot seg, er det faktisk grunnlag for å påstå at alle kvinnene i kystdistriktet der kan ha vært utsatt for heksemistanke i de verste periodene. 350 henrettelser av norske hekser er forresten et estimert tall fordi store deler av rettskildene fra denne tiden er tapt, og vi regner med at mange av prosessene aldri ble skriftfestet i det hele tatt. Det var bred enighet om at det ikke bare var greit, men nødvendig med disse heksebrenningene, for i følge bibelen skulle man ikke la en trollkvinne leve.


Da jeg gikk på skolen lærte vi om Luther, den protestantiske reformasjonen og hva dette hadde å si for samfunnet. Jeg kan ikke huske en eneste time der vi samtalte om hvilken innvirkning det kan ha hatt på samfunnet at vi i omtrent samme tidsperiode, i stor skala, anga, jaktet på og drepte våre egne søstre, mødre og bestemødre. På dette tankesettet skrev vi våre lover og bygget vår felles moral som nasjon. En gang i tiden syntes vi afrikanere og samer så dumme og stygge ut. Det var ikke en sannhet, det var den tidens moralske norm som tillot det, og som bygget opp under nettopp den meningen. De fleste av oss liker å tro at vi som mennesker nå har kommet lengere enn som så. Allikevel sprøyter vi oss fulle av botox og farger grå hår fordi vi ikke orker tanken på å bli gamle og dermed også stygge. Aldrende menn kan gjerne tenkes på som både kjekke og kloke, aldrende kvinner ses helst som rynkete og stygge med lange pupper, og gjerne litt enkle eller vrange i tankesettet. Er det ikke snart tid for at vi kikker en gang til på den «fellesmoralen» som gjelder kvinner, for å se etter om den fortsatt bør være gyldig? Begynner det snart å bli på tide at vi fjerner de gamle, onde og stygge heksene fra barneoppdragelsen?


Dersom du mener at kvinners verdi hovedsakelig ligger i det å være ung, vakker elskerinne og fødemaskin, så er kanskje ikke det jeg skriver så viktig for deg. Hvis du i tillegg tenker at det kanskje kan være noe i de gamle mistankene om at dyktige, suksessfulle eller rappkjefta og frekke kvinner har fått disse evnene etter nettopp et ligg med djevelen, så er det enda mer begrenset hva denne teksten kan gjøre for deg.