top of page
Vilkår og betingelser
Betingelser

Påmelding til kurs, utdannelser og arrangementer hos Brisingamen er bindende fra det tidspunkt du melder deg på.

Betaling

Kurset må være betalt innen forfall. Ved betaling etter forfall, tilkommer et purregebyr. Om det fortsatt ikke betales kan vi sende kravet til inkasso.

Dersom ikke annet er oppgitt, kommer utgifter til materiell i tillegg.

Avbetalingsordning

På noen kurs kan du dele opp betalingen i flere avdrag mot et tillegg.

Dersom du ikke betaler ett eller flere avdrag vil vi etter purring kunne sende kravet til inkasso.

Avbetalingsordningen vil da opphøre og samtlige avdrag innkreves.

Angrerett

Når du melder deg på via Brisingamen sine nettsider har du angrerett. Angrerett vil si at du i løpet av 14 dager etter påmelding kan trekke deg fra kurset uten nærmere begrunnelse. Ønsker du å benytte deg av angreretten må du underrette Brisingamen på en utvetydig måte om din beslutning. Dersom du vil bruke angreretten, anbefaler vi at du i tillegg sender inn angrerettskjemaet senest den dagen fristen utløper. Skjema finner du her: https://signform.no/dss/index.php?view=forms&id=12

Dersom angrefristen din utløper etter kursstart, må du betale full kursavgift ved avmelding etter kursets oppstart.

Force majeure

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du melde deg av kurset.

Du må betale kursavgift fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon. Ved avmelding påløper i tillegg et administrasjonsgebyr.

Enkelte kurs og utdanninger har registreringsavgift. Denne avgiften er ikke refunderbar.

Reise til og fra seminar

Reise til og fra seminaret og deltagelse på seminaret er fullt og helt på kjøpers egen risiko. Alt ansvar er utelukket fra arrangør, organisator og lærer sin side.

Medisinske forhold under seminarer, utdannelser og veiledningstimer

a) Det gis ingen medisinske diagnoser eller råd under våre seminarer / utdannelser / veiledninger som omfatter anbefaling eller avslutning av en medisinsk behandling / medikamenter.

b) Seminarer/veiledning er ikke ment for å erstatte medisinsk behandling.

c) Om klienten/studenten er eller for kort tid siden har vært i psykiatrisk behandling eller lider av en annen alvorlig sykdom, snakker klienten/studenten med sin behandlende lege/psykolog om vedkommende anbefaler deltagelse på aktuelt seminar seminar / veiledning. Deltagelse skal kun skje om behandlende lege/psykolog anbefaler deltagelse på seminaret / utdannelsen / veiledningen.

 

Videotreninger på medlemsportal

Studenten har tilgang til alle opptak for kurset/ utdannelsen minimum kursets eller utdannelsens varighet.

 

Videoopptak av seminarer

Dersom kurs eller deler av utdanning blir tatt opp på video er dette kun til bruk i undervisningsøyemed for nåværende studenter. Om studenten ønsker å være anonym og ikke være med på opptaket må studenten ta kontakt med læreren før seminaret slik at læreren kan instruere studenten om hvilke forhåndsregler studenten må ta på internett seminarer via Zoom.

Risikoen for varen

Risikoen for varen (inkludert men ikke begrenset til tilgang til kurs online) går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen (for eksempel unnlater å opprette bruker på nettsiden for å få tilgang til et kurs), har kjøperen risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Adferd mot medstudenter

All form for mobbing, baksnakking og lignende av deltagere og lærere er uakseptabelt og ikke lov på våre kurs og utdanninger. Dette sikrer en hyggelig og sikker ramme for læring. Ved problemer under kurs/utdanning tas det direkte kontakt med lærer som vil hjelpe til med å finne løsninger. Dersom løsning ikke kan finnes vil denne type oppførsel i ytterste konsekvens føre til umiddelbar avslutning av kurs/ utdanning for studenten det gjelder. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller.

Salg av produkter og tjenester til medstudenter

Det er ikke lov til å drive salg eller markedsføring av noen form for arrangementer, tjenester, produkter, verving av distributører (inkludert alle former for Multi Level Marketing, MLM) i forbindelse med Brisingamens kurs og utdanninger. Dette gjelder både direkte og indirekte markedsføring og salg. Grove overtredelser medfører avslutning av kurs/utdanninger. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller.

Lærers sykdom

Om læreren blir syk kan kurs/ utdanning flyttes, en annen kvalifisert lærer benyttes som lærer eller annen kompensasjon bli tilbudt.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger.

Personopplysningsloven

Når du bestiller kurs fra våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Brisingamen følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til Brisingamen på e-post. 

bottom of page