top of page

Velkommen til verden

Et sjamanistisk fødselsritual

Velkommen til verden!

Når et barn blir født føler vi ofte behov for å feire eller på en eller annen måte markere at dette nye, vakre og skjøre livet har kommet til oss. Ganske intuitivt føler vi ofte at det er noe stort som har hendt, kanskje større enn vi klarer å forstå.

Fødselsritualet mer enn bare en fest. Et nytt menneske fødes inn i denne verden, en sjel forbindes med Moder Jords nettverk. Under fødselsritualet hjelper vi den nyfødte sjelen med å opprette en kjærlig og dyp forbindelse til de gode kreftene i verden rundt seg.

Sjelens natur er dyp kjærlighet og dyp forbindelse​.

shutterstock_437833546.jpg
IMG_20190629_140908_redigert.jpg

Meningen med fødselsritualet

 

Når et barn blir født føler vi ofte behov for å feire eller på en eller annen måte markere at dette nye, vakre og skjøre livet har kommet til oss.

For oss er fødselsritualet mer enn bare en fest

Det er naturen som binder oss sammen, og vi er alle brødre og søstre.

I livets store overganger kan ritualer lære oss å komme i kontakt med vår egen underbevissthet, det kan hjelpe oss med å se mening i kaoset som oppstår når livet forandrer seg.

Hva betyr det å bli voksen?

I Norge er vi myndige når vi er 18 år. Det er ikke det samme som hva vi mener når vi sier at du er å regne som voksen etter konfirmasjonsritualet. 


Når du er klar for å bli behandlet som en voksen innebærer det at du må ta ansvar som en voksen, både for dine egne valg, og for de konsekvensene disse valgene gir. Et eksempel kan være at dersom man legger seg for sent, blir man kanskje for trøtt til stå opp tidsnok neste dag. Det er ikke sikkert det skal være foreldrene dine sitt ansvar å få deg tidsnok på skolen lenger.


Dersom du fortsatt vil ha hjelp til å få klærne dine vasket, hva gir du tilbake for å skape balanse.

Jo mer ansvar du er villig til å ta, dess mer ansvar kan foreldrene dine slippe. Dette er en øvelse i å skape den balansen som alt i naturen bygger på: balansen mellom å gi og ta.

Man går altså inn i en "prøveperiode" der foreldrene dine og du selv kan bli enige om hvilke ansvarsområder foreldrene nå gir fra seg.

Hva får du hos oss?

Gjennom et halvt år før selve ritualet blir det holdt månedlige samlinger, samtaler og andre aktiviteter.

Når noen ønsker sjamanistisk konfirmasjon  har vi aller først en samtale med konfirmantene og foreldrene. Vi snakker om hvorfor ungdommen ønsker dette overgangsritualet, og hva det innebærer både for konfirmant og foreldre.

Samlinger og samtaler

Gjennom forberedelsene til overgangsritualet har vi jevnlige samtaler. Disse kan forgå gjennom fysiske møter eller via nett. Vi diskuterer ulike sider av livet, hva voksenlivet innebærer og hvilke verdier ungdommene synes det er viktig å bli kjent med eller utvikle videre i seg selv. Vi snakker også om grunnpilarene for sjamanisme slik at ungdommene vet hva som ligger til grunn for ritualet.

Ritualet

Selvet ritualet foregår i sirkel, og eventuelle gjester plasseres i sirkel 

rundt konfirmanten. Utformingen av ritualet vil i ganske stor grad 

bestemmes av konfirmanten(e), men innenfor rammene av norrøn 

sjamanisme. Konfirmanten vil få en innvielse i en individuell rune som vil

hjelpe ham/henne videre inn i voksenlivet og vi ber Den store Gudinnen,

Moder Jord, om å velsigne den unge voksne.

Aktiviteter

Avhengig av årstid og muligheter vil konfirmantene bli invitert til minst to ulike aktiviteter. En fast tradisjon er at vi drar på en tur og har utesitting.  Utesitting er en gammel norrøn tradisjon som gir en unik mulighet til å komme litt nærmere seg selv. Dette er en dag som begynner med samling og samtale, før alle går for å være med seg selv ute i naturen. Vi avslutter dagen igjen med en samling der vi deler tanker og opplevelser.

Pris: 3790 kr
bottom of page