top of page
shutterstock_1240395676_edited.jpg

Sjamanistisk konfirmasjon

Et overgangsrituale fra barn til voksen

Sjamanistisk konfirmasjon hos Brisingamen

 

I vår tradisjon er konfirmasjonsritualet en bekreftelse av det unge mennesket som voksen. Når du selv føler deg voksen og ønsker å bli behandlet som en voksen, er du klar til å gå gjennom dette overgangangsritualet.

Du trenger ikke tro på noe spesielt for å ønske deg et sjamanistisk konfirmasjonsritual. Du trenger heller ikke vite så mye om sjamanisme. 
Vi vil at alle skal få hjelp og støtte til å bli det mennesket de lengter etter å være. Vi vil at du skal få bli deg selv, finne gode venner, og være lykkelig.

Det er naturen som binder oss sammen, og vi er alle brødre og søstre.

I livets store overganger kan ritualer lære oss å komme i kontakt med vår egen underbevissthet, det kan hjelpe oss med å se mening i kaoset som oppstår når livet forandrer seg.

shutterstock_437833546.jpg

Monkey Business Images/Shutterstock.com

Hva betyr det å bli voksen?

I Norge er vi myndige når vi er 18 år. Det er ikke det samme som hva vi mener når vi sier at du er å regne som voksen etter konfirmasjonsritualet. 


Når du er klar for å bli behandlet som en voksen innebærer det at du må ta ansvar som en voksen, både for dine egne valg, og for de konsekvensene disse valgene gir. Et eksempel kan være at dersom man legger seg for sent, blir man kanskje for trøtt til stå opp tidsnok neste dag. Det er ikke sikkert det skal være foreldrene dine sitt ansvar å få deg tidsnok på skolen lenger.

Som voksen er det viktig at du har et bevisst forhold til penger og vet noe om hvordan økonomi fungerer. Du skal bygge sunne relasjoner med verden rundt deg og det er en god ide å ta aktivt stilling til hvem du vil være og hvilke verdier som er viktige for deg.


Dersom du fortsatt vil ha hjelp til å få klærne dine vasket, hva gir du tilbake for å skape balanse.

Jo mer ansvar du er villig til å ta, dess mer ansvar kan foreldrene dine slippe. Dette er en øvelse i å skape den balansen som alt i naturen bygger på: balansen mellom å gi og ta.

Man går altså inn i en "prøveperiode" der foreldrene dine og du selv kan bli enige om hvilke ansvarsområder foreldrene nå gir fra seg.

Hva får du hos oss

Gjennom et halvt år før selve ritualet blir det holdt månedlige onlinesamlinger. Vi diskuterer ulike sider av livet, hva voksenlivet innebærer og hvilke verdier ungdommene synes det er viktig å bli kjent med eller utvikle videre i seg selv. I april arrangerer vi en helg der ungdommene får møte oss og hverandre. De lærer et sjamanistisk håndverk, gjør utesitting og får praktisk erfaring med tromming, trommereiser og kraftdyr.

Samlinger og samtaler

Februar

Første onlinemøte. 2.uka i februar møtes vi på nett for første gang. Vi blir kjent med hverandre og snakker om hva vi skal igjennom av temaer denne våren. Alle får tilgang til onlinekurset "Hverdagssjamanisme" som inneholder videoer og oppgaver for de neste tre månedene. Vi diskuterer hva det vil si å bli voksen. Hva er viktig for deg? Hvem vil du være?

Mars

Onlinemøte. Tema for kvelden er selvregulering. Hva er det og hvordan kan vi øve opp en god selvregulering i hverdagen. Viktigheten av etikk, verdier og dyder.

April

Onlinemøte. Tema for kvelden er økonomi. Vi diskuterer hva alle har erfart og tenkt siden sist vi møttes. Vi snakker om sjamantrommen og tromming. Siste frist for påmelding til kurs i å lage rammetromme (pris: 2500.-). De som ikke ønsker å lage rammetromme eller runesett (gratis).

Helgen 20.-21. april: Lørdag og søndag lager alle enten sin egen rammetromme eller runesett.

Vi snakker om hjelpere og kraftdyr og gjør en trommereise for å finne et kraftdyr som vil hjelpe hver enkelt ungdom med prosessen inn i voksenlivet.

Mai

Onlinemøte. Tema for kvelden er selvtillit og grensesetting.

Juni

Onlinemøte. Tema for kvelden er ritualer. Vi begynner å forberede oss til overgangsritualet som skal finne sted etter sommeren. Dersom ungdommen har spesielle ønsker for ritualet snakker vi oss gjennom dette.

Sommerferien

Alle får velge et online kurs som de jobber med under sommerferien. De unge voksne kan velge om de vil fordype seg i månemagi, runemagi eller ville vekster.

Alle må begynne å tenke på- og forberede seg til overgangsritualet.

Sommer / Høst

Gjennomføring av Konfirmasjonsritual.

Ritualet

Selvet ritualet foregår i sirkel, og eventuelle gjester plasseres i sirkel rundt konfirmanten. Utformingen av ritualet vil i ganske stor grad bestemmes av konfirmanten(e), men innenfor rammene av Yggdrasil sjamanisme.

Konfirmanten og foresatte vil få skriftlig informasjon god tid i forveien om hvordan ritualet foregår slik at alle gjester vet hva som skal skje.  

IMG_20190629_140908_redigert.jpg
Pris: 3790 kr
Vil du høre mer?
Legg igjen informasjonen din og spørsmål, så tar vi kontakt.

Ønsker du å melde deg på?
Skriv "påmelding" i skjemaet så er du påmeldt for kommende år.
bottom of page