Sjamanistisk konfirmasjon

Et overgangsrituale fra barn til voksen

Sjamanistisk konfirmasjon

 

I White Feather tradisjonen er konfirmasjonsritualet en bekreftelse av det unge mennesket som voksen. Når du selv føler deg voksen og ønsker å bli behandlet som en voksen, er du klar til å gå gjennom dette overgangangsritualet.

Du trenger ikke tro på noe spesielt for å ønske et sjamanistisk konfirmasjonsritual. Du trenger heller ikke vite så mye om sjamanisme. 
Vi ønsker at alle skal få hjelp og støtte til å bli det mennesket de lengter etter å være. Vi ønsker at du skal få bli deg selv, finne gode venner, og være lykkelig.

Det er naturen som binder oss sammen, og dypest sett er vi alle brødre og søstre.

I livets store overganger kan ritualer lære oss å komme i kontakt med vår egen underbevissthet, det kan hjelpe oss med å se mening i kaoset som oppstår når livet forandrer seg.

Hva betyr det å bli voksen?

 

I Norge er vi myndige når vi er 18 år. Det er ikke det samme som hva vi mener når vi sier at du er å regne som voksen etter konfirmasjonsritualet. 


Etter ritualet ønsker det unge mennesket å bli behandlet som en voksen. Dette innebærer også at du må ta ansvar som en voksen, både for dine egne valg, og for de konsekvensene disse valgene gir. Et eksempel kan være at dersom man legger seg for sent, blir man kanskje for trøtt til stå opp tidsnok neste dag. Det er ikke lenger foreldrenes ansvar å få deg tidsnok på skolen.


Dersom du fortsatt vil ha hjelp til å få klærne dine vasket, hva gir du tilbake for å skape balanse.

Jo mer ansvar du er villig til å ta, dess mer ansvar kan foreldrene slippe. Dette er en øvelse i å skape den balansen som alt i naturen bygger på: balansen mellom å gi og ta.

Man går altså inn i en "prøveperiode" der foreldre og den unge voksne blir enige om hvilke ansvarsområder foreldrene nå slipper.

Det praktiske

Når noen ønsker sjamanistisk konfirmasjon  har vi aller først en samtale med konfirmanten og foreldre. Vi snakker om hvorfor ungdommen ønsker dette overgangsritualet, og hva det innebærer både for konfirmant og foreldre.

I tillegg til selve ritualet er et kurs i Ville vekster og utesitting inkludert i grunnprisen.

Ritualet

Selvet ritualet foregår i sirkel, og eventuelle gjester plasseres i sirkel

rundt konfirmanten. Utformingen av ritualet vil i ganske stor grad

bestemmes av konfirmanten(e), men det er blant annet noen bestemte

kraftsanger som brukes. Konfirmanten vil få en innvielse i en individuell

rune som vil hjelpe ham/henne videre inn i voksenlivet og vi ber 

Den store Gudinnen, Moder Jord, om å velsigne den unge voksne.

Samtaler, individuelt eller i gruppe

Gjennom forberedelsene til overgangsritualet har vi gjevnlige samtaler. Disse kan forgå gjennom fysiske møter eller via nett. Vi diskuterer ulike sider av livet, hva voksenlivet innebærer og hvilke verdier ungdommene synes det er viktig å bli kjent med eller utvikle videre i seg selv. Vi snakker også om grunnpilarene for sjamanisme slik at ungdommene vet hva som ligger til grunn for ritualet.

Ville vekster vandring/ mat som medisin

Dersom ritualet finner sted vår eller sommer, møtes vi en dag til "ugress-sanking" og enkel opplæring i hva naturen har å by på. Ylva tar oss med på Ville vekstervanding før vi møtes på kjøkkenet for å lage et godt felles måltid av dagens fangst.

På høst eller vinter møtes vi til annen type aktivitet, som læring og hygge med bær og frukt

eller en matlagingsdag.

Utesitting

En unik mulighet til å komme litt nærmere seg selv. Dette er en dag som begynner med samling og samtale, før alle går for å være med seg selv ute i naturen. Vi avslutter dagen igjen med en samling der vi deler tanker og opplevelser.

Pris: 3900 kr

 

I tillegg får alle konfirmantene tilbud om å være med på:

Lag din egen rammetromme

Her får du muligheten til å bygge din egen personlige tromme. Fokuset vil være på å lage håndtrommer av høy kvalitet. Dette er trommetypen som oftest brukes i sjamanistisk arbeid.

Pris: 2500 kr

Rainbow Reiki® 1.grad

Rainbow Reiki® 1. Grad  er et spennende seminar der du lærer å behandle deg selv og andre med dine hender.
Du lærer spennende metoder for å forbedre din hverdag og styrke helsen din. Etter seminaret kan du behandle deg selv, hele familien og husdyr med kun en behandling!

Pris: 2790 kr 

  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Sjamanskole

Norrøn sjamanisme

brisingamen@brisingamen.no

Renate Elida         93 62 26 25

Ylva                        93 22 70 78

Nettside © 2019 by Brisingamen