top of page
DSC_0576.JPG

Sjamanistisk Håndfestelse

Når to sjeler har funnet hverandre

Sjamanistisk håndfestelse hos Brisingamen


Håndfestelse er en urgammel tradisjon der en sjaman binder sammen parets hender med bånd. I håndfestelsen forenes to mennesker som ønsker å gå sammen på livsveien i mange år. Det betyr å anerkjenne at vi er hvert vårt menneske som sammen skal skape en tredje enhet: nemlig parforholdet. En pluss en blir tre, to mennesker og parforholdet partene skaper sammen. En håndfestelse forutsetter et løfte om et samliv i gjensidig kjærlighet, respekt, omsorg og toleranse i alle livets faser.

Det er en feiring av enigheten mellom to voksne mennesker om å gå sammen, og møte livet som par. Båndene som knytes er et symbol på at dere fra nå av velger å gå sjelens vei sammen, knyttet til hverandre og velsignet av Gudene og Gudinnene.

​Det er naturen som binder oss sammen, og med naturens alle vesener og krefter som vitner bindes dere sammen som par.

renate_og_kjell_ove_håndfestelse_144.jpg

Hva får dere hos oss

I god tid før selve ritualet møtes vi, enten personlig eller online. Vi blir kjent med hverandre, og Vi finner ut om dette føles riktig både for dere og for oss.

Når vi er enige om at vi velger å gjennomføre håndfestelsen, møtes vi som oftest to ganger til (flere ganger hvis det er behov).

 

Under det andre møtet legges grunnlaget for hvordan ritualet vil bli. Vi blir enige om rammene for ritualet, kartlegger om det er spesielle hensyn som må tas, og får mesteparten av det praktiske på plass. I tillegg vil dere få egne oppgaver som må forberedes.

Det siste møtet før selve ritualet går vi gjennom hele ritualet sammen slik at det ikke er noen tvil om hva som skal skje. Det er viktig at både dere som par og gjestene er komfortable med hvordan ritualet blir utført. 

I Yggdrasil, vår sjamanistiske tradisjon, forholder vi oss til den norrøne mytologien, og det vil vil bli brukt navn på norrøne Gudinner og Guder samt runer under ritualet.

Kjærlighet over tid i et parforhold er avhengig av begges vilje til endring, og vi vil alltid tilby ekstra veiledning i tiden både før og etter vielsen for de som ønsker det.

Hva må til for å bli håndfestet av oss

 

Dere trenger ikke tro på noe spesielt for å ønske dere et sjamanistisk håndfestelsesritual. Dere trenger heller ikke vite så mye om sjamanisme. Men hva dere begge må ha, er et brennende ønske om å jobbe aktivt med parforholdet. Hva betyr det å elske noen? Er dere enige om hva kjærlighet innebærer? Er dere villige til å jobbe aktivt med å forstå og leve ut respekt, toleranse og selvansvar overfor hverandre?

Er dere villige til å jobbe aktivt med deres eget håndfestelsesritual?

Som sjamaner mener vi det er et stort ansvar å håndfeste et par, og på samme måte som dere kan forvente at vi kommer godt forberedt til håndfestelsen, forventer også vi at dere kommer godt forberedt.

Vi tror at kjærlighet lever av det daglige engasjementet dere har til hverandre.

Forutsetninger for å be om et håndfestelsesritual av oss i Brisingamen er :

1. Et klart JA til parforholdet fra begge.

2. Villighet til å gå gjennom de samtalene og forberedelsene som må til før ritualet kan gjennomføres.

3. Villighet til å vokse og endre seg sammen i kjærlighet, hengivenhet, romantikk og vennskap i årene som kommer.

Ritualet

Selvet ritualet foregår i sirkel, og gjester plasseres gjerne i sirkel rundt Paret. Utformingen av ritualet vil i noen grad bestemmes av paret, men innenfor rammene av norrøn sjamanisme.

Dere vil få grundig informasjon god tid i forveien om hvordan ritualet foregår slik at det er mulig å informere alle gjester hva som skal skje.  

shutterstock_1834638292.jpg

Albina Kosenko/Shutterstock.com

Pris på forespørsel
Vil du/dere høre mer?
Legg igjen kontaktinformasjon, så svarer vi så snart vi kan
bottom of page